Victoria Secret Tease Rebel Petal Scrub

Victoria Secret Tease Rebel Petal Scrub
PETAL SCRUB
SMOOTHING BODY POLISH
  • Fragrance type: Warm Gourmand
  • Notes: White Gardenia, Anjou Pear and Black Vanilla
$8.00